Elnyert támogatások

Kup község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében

2021 . évben

34.733.136 Ft-ot

nyert a Kup 89/1, 89/2, 010 hrsz-u utak felújítására.


Kup Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében

2020 . évben

29.783.519 Ft-ot nyert

a Kup 051, 052, 175hrsz-u utak felújítására.


Kup Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében

2020 . évben

4.888.355 Ft-ot

nyert Közösségi épület (kultúrház) felújítására, közösségszervező alkalmazására.


Kup Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében

2020 . évben

13.681.159 Ft-ot

nyert új falugondnoki szolgálathoz gépjármű beszerzésére.


Go to top