ÁLLÁSPÁLYÁZAT

PÁPAKOVÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

jegyző

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzõi feladatok és hatáskörök ellátása.

Betöltendõ állás szakmacsoportja:  önkormányzat

FEOR besorolás:  1123 Helyi önkormányzat kinevezett vezetõje

Betöltendõ állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Középvezetõi

Betöltendõ állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás idõtartama, munkaideje, munkarendje, formája:   Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidõ

Munkavégzés helye:  Pápakovácsi

Feltételek, elõnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen elõélet
 • Cselekvõképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása


Elvárt végzettség/képesítés:

6. Felsõfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, igazgatásszervezõ/közigazgatás szervezõ

7. Mesterképzés MSc fokozatra épülõ szakirányú szakképzettség, Egyéb végzettség, Jog, Felsõfokú mesterképzés/osztatlan képzés (egyetemi) Jog- Állam- és jogtudományi doktori képesítés (jogász)

7. Mesterképzés MSc fokozatra épülõ szakirányú szakképzettség, Egyéb végzettség, okleveles közigazgatási menedzser

Elvárt szakmai tapasztalat idõtartama (év):  0

Elvárt vezetõi tapasztalat idõtartama (év):  0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • 45/2012. (III.20.) korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) 5. sz. mellékletére;
 • iskolai végzettséget tanusító bizonyitványok, oklevelek és a pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvõképességet korlátozó vgy kizáró gondnokság alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során a pályázati anyagában szereplõ személyes adatainak kezeléséhez
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevõk megismerhetik a pályázó pályázati anyagát

Jármûvezetõi engedély kategória:  B

Pályázat elbírálása során elõnyt jelent

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során elõnyt jelent a vezetõi tapasztalat?:  Igen

Egyéb pályázati elõnyök:

 • legalább 3 év közigazgatási gyakorlat és vezetõi tapasztalat
 • közigazgatási szakvizsga megléte
 • ASP rendszer, IJR LocLex rendszer ismerete, használata


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésrõl
 • Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata


A pályázat benyújtásának határideje:  2024.07.02. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázat elbírálására Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Ganna, Döbrönte, Bakonypölöske önkormányzatok polgármesterei jogosultak, akik a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartják.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.07.10. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.papakovacsi.hu, www.ganna.hu

Állás tervezett betöltésének idõpontja:  2024.08.01.

Publikálás tervezett idõpontja:  2024.06.09.
 
Pályázat beadásának lehetõségei: 

 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen
 • levélben a 8596 Pápakovácsi, Fõ u.19. címre


 
A pályázati kiírás közzétevõje a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT PÁPAKOVÁCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - jegyző - PDF

 


HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az az óvodás korú gyermekek beiratása a

2024-25-ös nevelési évre,

a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvodában,

az alábbi időpontban és

helyszínen lesz:

2024.05.06. (hétfő) 8.00-14.00

2024.05.07. (kedd) 8.00-16.00

Kup, Fő u.76. 1. emelet

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata / a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,  lakcímkártya, TAJ - kártya
 • a szülő (gondviselő) saját személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat
 • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet esetén az erről szóló határozat
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányok.

Az a gyermek, aki 2024. augusztus 31.-ig betölti harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, 2024. szeptember 1. napjától köteles az óvodai nevelésben – napi négy órában – részt venni!

Felvehető, az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermekek felvételéről a beiratkozás utolsó napját követő 30 munkanapon belül hoz döntést az intézmény vezetője.

Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

A határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő a döntés ellen fellebbezést (eljárást megindító kérelmet) nyújthat be az óvodavezetőnél.

A 2024. évben 3. életévét betöltő gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A szülő kérelmére az engedélyező szerv a gyermek negyedik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (köznevelési törvény 8. § 2) bekezdés)

Az a szülő, akinek gyermeke az óvodai nevelés részvételére még nem kötelezett, gyermeke felvételét az év folyamán is kérheti.

Év közben beiratkozni a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 8595 Kup, Fő u.76. címen lehet.

Kup, 2024.04.09.


 


Erdészeti Főosztály

KÖZLEMÉNY

körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról

A Nemzeti Földügyi Központ (továbbiakban: NFK) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) 33.§ (1) bekezdés b) pontjában és 33.§ (2) bekezdésében.
valamint az erdőrőL az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban FM rendelet) 6. számú mellékletében
foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hivatalból megindítja a Pápai erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdőtervezési eljárást.

Dokumentum letöltése (PDF)

 


 

 


Kedves Pácienseink!

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy 2023 december 22-ig az igénybe vett és látványosan szép eredményt ígérő fogfehérítésre, egyedi 20%-os kedvezményt adunk Önöknek!
A fogkőleszedés természetesen térítésmentes Önöknek, de a fog esetleges elvesztése miatt kiemelten fontos a rendszeres kezelés.

A két ünnep között nem vagyunk nyitva, legközelebbi rendelésünk január 2-án 14 órától-20 óráig lesz.

Köszönjük, hogy idén is minket választottak és nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk Önöknek és kedves családjuknak!

GB Dental csapata

 

 


Hirdetmény igazgatási szünet elrendeléséről

A különleges jogállásu szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI törvény és a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján

Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Bakonypölöske, Ganna, Döbrönte Önkormányzatok képviselő-testülete a

 

Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalnál (valamint a Hivatal Gannai Kirendeltségén)

 

2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig

téli igazgatási szünetet rendel el.

Az igazgatási szünet alatt a Hivatalok zárva tartanak, az ügyfélfogadás szünetel.

Sürgős, halasztást nem tűrő anyakönyvi ügyekben a Hivatal anyakönyvvezetői telefonos ügyeletet tartanak az alábbiak szerint:

2023. december 27-én 8-10 óráig 06/30/278-1154

2023. december 28-án és december 29-én 8-10 óráig a 06/30/152-7497 telefonszámon.

Az igazgatási szünet időtartama alatt az azonnali ügyintézés a sürgős, halasztást nem tűrő anyakönyvi ügyeket kivéve nem lehetséges, azonban valamennyi tárgykörben kérelem továbbra is folyamatosan benyújtható ügyfélkapun keresztül illetőleg postai úton.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal a feladatait nem látja el, az ügyfélfogadás nem működik, a különböző jogszabályok által meghatározott határidők nyugszanak.

2024. január 2-től a Hivatal a megszokott munkarendben működik.

Köszönjük szíves megértésüket.

Kissné Szántó Mária

jegyző

 


KUP Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja

a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 


Hirdetmény

A mellékelt – Bakonypölöske, Döbrönte, Ganna, Kup, Nóráp, Pápakovácsi összevont településrendezési tervének véleményezése megkezdődött.

A dokumentációt véleményezésre közzéteszem.

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (VI.30.) önkormányzat rendelet alapján - az abban meghatározott módon - a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül észrevételt tehet.

Varga Imre
polgármester

  

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023-24-es nevelési évre,

a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvodában,

az óvodás korú gyermekek beíratása az alábbi időpontokban és helyszínen lesz:

2023.05.02. (kedd) 8.00-14.00

2023.05.03. (szerda) 8.00-16.00

Kup, Fő u.76. 1. emelet

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata / a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,  lakcímkártya, TAJ - kártya
 • a szülő (gondviselő) saját személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat
 • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet esetén az erről szóló határozat
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányok.

Az a gyermek, aki 2023. augusztus 31.-ig betölti harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, 2023. szeptember 1. napjától köteles az óvodai nevelésben – napi négy órában – részt venni!

Felvehető, az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermekek felvételéről a beiratkozás utolsó napját követő 30 munkanapon belül hoz döntést az intézmény vezetője.

Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

A határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő a döntés ellen fellebbezést (eljárást megindító kérelmet) nyújthat be az óvodavezetőnél.

A 2023. évben 3. életévét betöltő gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A szülő kérelmére az engedélyező szerv a gyermek negyedik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (köznevelési törvény 8. § 2) bekezdés)

Az a szülő, akinek gyermeke az óvodai nevelés részvételére még nem kötelezett, gyermeke felvételét az év folyamán is kérheti.

Év közben beiratkozni a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 8595 Kup, Fő u.76. címen lehet.

Kup, 2023.03.30.

Laczkó Lászlóné sk.

óvodavezető

 

 


 

Általános iskolai felvételi körzetek kijelölése - PápaiTK 2023 - 2024 (PDF)

 


 Álláshirdetés TK/174/00302-2/2023.

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Kastély Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Intézményvezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

BŐVEBBEN - a pályázati anyag letöltése (PDF)

 


 

Adathalászok hálójában

Ne adja meg bankkártyája adatait ismeretleneknek!

Az elmúlt napokban több olyan bejelentés is érkezett a rendőrségre, melyek alapján a sértettek bankkártyájuk adatait adták meg a csalóknak, akik nagyobb összegeket húztak le a bankszámláikról.
Egy 42 éves pápai lakos kapott egy e-mail üzenetet, amit egy közüzemi szolgáltató jellegzetes logójával és aláírásával láttak el. Az üzenet szerint a fogyasztónak 1340 forint díjtartozását tartják nyilván. Az e-mailben volt egy csatolt link is, amire rákattintva javasolták a tartozás rendezését. A sértettet ez a link egy banki felületre megtévesztésig hasonló oldalra navigálta, ahol megadta bankkártyának adatait a fizetéshez. Ezt követően azonban egy olyan SMS értesítést kapott, miszerint bankkártyáját hozzárendelték egy népszerű fizetésközvetítő rendszerhez, majd később már a bankkártya letiltásáról érkezett üzenet. Ezután a sértett felvette a kapcsolatot a bankjával, ahol arról tájékoztatták, hogy a kártyájával Szaúd-Arábiában hajtottak végre vásárlást 55 ezer forint értékben, de ezen túlmenően több sikertelen vásárlást is kezdeményeztek százezres nagyságrendben, amik azonban a kártya zárolása miatt már nem teljesültek.

Egy 33 éves Sümeghez közeli kistelepülésen élő férfi egy internetes hirdetésre jelentkezett, majd onnan egy linket kapott vissza, melyben a bankkártyájának az adatait kellett rögzíteni. A sértett megadta azokat, majd az elkövető a bankszámlájáról 1,5 millió forintot emelt le.

A személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. Ha ezek illetéktelen személyek részére hozzáférhetővé válnak, komoly anyagi károkat is okozhatnak. A bűnözők megtévesztő telefonhívások, e-mailek és közösségi oldalakon keresztül küldött üzenetek segítségével próbálnak meg hozzájutni a felhasználók adataihoz.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy

 • Bankkártyájának adatait semmilyen körülmények között ne adja ki idegennek!
 • A kártya hátoldalán található CVC kód megadását a hivatalos ügyintézés során sem kérhetik, ugyanakkor ennek ismeretében illetéktelenek online tranzakciókat tudnak végrehajtani a bankkártya nélkül is.
 • Amennyiben pénzügyi vagy egyéb szolgáltatóval online ügyintézést folytat, javasoljuk, hogy azt az érintett hivatalos, megbízható forrásából telepített applikációján keresztül végezze el.
 • Ha mégis bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

  

 


 


 TÁJÉKOZTATÁS
a 2022. évi népszámlálásról

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
2022. október 1. és november 28. között Magyarország
területén népszámlálást tart. A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk

életét érintő adatgyűjtése.
Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról,
demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról,

iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről.

A
népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt
végrehajtó
számlálóbiztosok. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok
munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától. 

FELHÍVÁS!

 


 

 


 

 


 

Hirdetmény

A mellékelt – Bakonypölöske, Döbrönte, Ganna, Kup, Nóráp, Pápakovácsi összevont településrendezési tervének kidolgozása megkezdődik. A dokumentumot véleményezésre közzéteszem.

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VI.30.) önkormányzat rendelet alapján - az abban meghatározott módon - a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül észrevételt tehet.

Varga Imre sk.
polgármester

(Melléklet: előzetes egyeztetési anyag)

 


 

FELHÍVÁS

Tisztelt Lakók!

A rendkívüli kánikulai időjárás miatt a Pápai Vízmű Zrt vízbázisán működő berendezések maximális kapacitással működnek.
Kérjük felhasználóinkat, hogy az alapvető ivóvízigények biztosíthatósága érdekében spóroljanak az ivóvíz felhasználásával, ezért a vezetékes ivóvíz
rendszerről

NE LOCSOLJANAK,

NE MOSSANAK GÉPJÁRMŰVEKET,

NE TÖLTSÉK MEDENCÉIKET!

TILOS A TŰZCSAPOKRÓL VIZET VÉTELEZNI!

 

Együttműködésüket köszönjük!

Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.

 


Otthona nyáron is legyen biztonságban!

A Pápai Rendőrkapitányság óvatosságra inti az ingatlan tulajdonosokat a nyári vakáció alatt.

Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat immár harmadik éve szervezi meg a nyári szünetre való készülődést kihasználva az „Európai Vagyonvédelmi Napot” 2022. június 15-én. A tagállamokon átívelő kezdeményezés célja, hogy az iskolai évzárók után, de még a nyaralások megkezdése előtt felhívja a figyelmet az otthonbiztonságra, valamint azokra a módszerekre, eszközökre, praktikákra, amelyekkel megóvhatjuk értékeinket. Annak érdekében, hogy a nyáron is biztonságban tudhassa otthonát, kérjük, fogadja meg az alábbi tanácsokat!

Ne értesítse a világot arról, hogy elutazott!

A szabadságunk alatt készült képeket és az élményeinket ráérünk hazaékezésünk után megosztani. A közösségi média egyébként is komoly veszélyt jelent manapság. Anyagi helyzetünkről vagy napi rutinunkról egyaránt tudomást szerezhetnek a követőink. Túl sok információ közlésével sebezhetővé tesszük családunkat.

Találjon egy megbízható embert!

Ha elutazunk, kérjünk meg egy barátot, egy családtagot, egy szomszédot, hogy időnként ellenőrizze az otthonunkat! Ürítse a postaládánkat, távolítsa el az ajtóra tűzött értesítőket, nyisson ki néhány ablakot, húzza fel a redőnyöket néhány órára. Háza vagy lakása nem szúr szemet a bűnözőknek, mozgás van körülötte, azaz nincsenek egyértelmű jelei annak, hogy Ön éppen huzamosabb időre elutazott.

Modern technológia

Aki szeretné tökélyre fejleszteni lakása védettségét, annak a távfelügyelethez bekötött riasztó a legjobb barátja. Hasznosak a különféle nyitásérzékelő riasztók, az időzíthető kapcsolók, amelyek az Ön távollétében felkapcsolják a villanyt vagy bekapcsolják a rádiót. Manapság már a biztonsági kamerák képét akár okostelefonjáról is ellenőrizheti, a lehetőségek rendkívül sokfélék.

Mit tehetünk még?

A betörők elsősorban a készpénzt és az ékszereket keresik. Könnyen megtalálják a lakásban elrejtett értékeket, az idejük azonban szűkös. Ha a falba vagy a padlóhoz rögzített, jó minőségű széf-ben tartjuk értékeinket, azok szinte biztosan megmenekülnek, ha betörők dúlják fel otthonunkat.

Bővebb információ: https://hazorzo.bunmegelozes.info

 


 


 

Legjobb gondoskodás gyermekéről a Start-számlán elhelyezett, kiemelt kamatozású Babakötvény

Start-számlát 2012 októberétől kizárólag a Magyar Államkincstárban lehet nyitni, és az állam által a gyermek számára biztosított 42.500 forintos életkezdési támogatást a Kincstár automatikusan Babakötvénybe fekteti. Az itt elhelyezett összeg kiemelt, az inflációt meghaladó mértékű kamatozással gyarapodik a gyermek nagykorúvá válásáig. A Kincstárban eddig körülbelül 273 ezer gyermek részére nyitottak Start-számlát, a Babakötvény-állomány összege eléri a 157 milliárd forintot.

A kincstári Start-számlák száma évről évre emelkedik; 2022-ben az éves állami támogatási összeg növelése, valamint a kiemelt, idén 8,1%-os kamatozás a gyermekeknek szánt megtakarítást még kedvezőbb megtakarítási formává tette.

Start-számlát nemcsak újszülöttek, kisgyermekek részére érdemes nyitni, hanem a gyermek bármely életkorában megnyitható, és bárki bármekkora összeget befizethet rá díjmentesen.

 A Start-számlán található, Babakötvénybe érkező befizetések nemcsak a mindenkori infláció mértékével, hanem 3%-os kamatprémiummal is növekednek.

 A Start-számlára a befizetések után járó korábbi 10%-os állami támogatás maximumát is megemelte a kormány 2022-ben: már évi 12 ezer forint (a korábbi 6 ezer forint helyett). A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek esetében 24 ezer forint lett (12 ezer forint helyett).

Sok gyermeknek még letéti számlán maradt az életkezdési támogatása, amelyhez nem jár a Start-számlán vezetett Babakötvény megtakarításhoz tartozó éves állami támogatás, emiatt a 42.500 forint csupán a mindenkori infláció mértékével kamatozik.

A két számla közötti különbséget az alábbi grafika szemlélteti.

Hol lehet megnyitni?

Start-számlát nyitni biztonságosan és gyorsan a Kincstár állampapír-forgalmazási ügyfélszolgálatain (országosan 19 állampénztári irodában, 3 állampapír-forgalmazó kirendeltségen és 53 állampapír-forgalmazási, -értékesítési ponton) személyesen, ezenkívül online az Ügyfélkapun, a http://www.magyarorszag.hu oldalon is lehet.

Az ügyfélszolgálatok részletes listája itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/

Start-számla nyitásával március 31-ig Babakötvényre váltható nyereményutalványt nyerhet!

Aki 2022. március 31-ig nyit Start-számlát, és legalább 100.000 forintot fizet Babakötvénybe, 100.000 forint értékű Babakötvényre váltható nyereményutalványt nyerhet.

A nyereményjátékban azok az ügyfeleink is részt vehetnek, akik a már korábban megnyitott Start-számlájukra, a meglévő babakötvényes megtakarításukhoz fizetnek be 100.000 forintot.

Sorsolás: 2022. április 19.

További részletek: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/nagyosszegu-nyeremenyek-allampapirral-babakotvennyel

 


Pályázat

 

Kup község Önkormányzata közművelődési szakképzettséggel rendelkező munkatársat keres, napi 4 órás foglalkoztatásban.

Érdeklődni Varga Imre polgármesternél lehet a 06-20-219-9270 telefonszámon.

A pályázatot írásban kell benyújtani, mellékelve a szakképzettséget igazoló dokumentumokat.

Határidő: 2022. február 25.

A pályázatot Önkormányzat 8595 Kup Fő utca 76. címre lehet benyújtani.

Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 


Hirdetmény

Kup község polgármestere tájékoztatja a lakosságot, hogy Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletét módosítja.

A rendelet megalkotásának szükségességét a jogszabályi változások, illetve a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény indokolja.

Fenti törvény módosítása értelmében önkormányzati hatósági ügyként a polgármester helyett az önkormányzatok képviselő-testületeinek hatáskörébe került a településképi bejelentési eljárás, településképi véleményezési eljárás és településképi kötelezési eljárás, mely hatáskört a képviselő-testület átruházhatja a polgármesterre, ebben az esetben a döntéssel szemben a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletében az átruházásról nem történt rendelkezés, ezért vált szükségessé a rendelet módosítása.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29. §-a, valamint a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Önkormányzati rendelet) döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól.

A Kormányrendelet 43/A. §-ában, valamint az Önkormányzati rendeletben leírtak alapján felhívom Kup község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakosság, valamint a község területén működő civil- és gazdálkodó szervezetek, intézmények, vallási közösségek figyelmét, hogy a módosítással kapcsolatban véleményeket, észrevételeket tehetnek.

Tájékoztatjuk, hogy észrevételeiket, véleményeiket elektronikus úton 2021. december 9-ig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre lehet benyújtani.

A fenti leírtaknak megfelelően a módosítás tervezete megtekinthető Pápakovácsi önkormányzat honlapján (www.kup.hu), illetve kifüggesztésre került Pápakovácsi község hirdetőtábláján 2021. november 18-tól 2021. december 9-ig.

Rendelet-tervezet letöltése (PDF)

 


KUP Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja

a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 


 

Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda Kup

OM: 201748

Beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással kapcsolatban megjelent 19/2010.(III.10) EMMI határozat értelmében nem szükséges a szülőknek személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is beiratkozhat (e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

A beiratkozáshoz szükséges adatok a következők:

 • gyermek neve,
 • születési hely, idő,
 • állandó/ideiglenes lakcím,
 • TAJ száma,
 • állampolgársága,
 • édesanya neve (születési is),
 • telefonszáma,
 • édesapa neve,
 • telefonszáma

A szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.

(gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványokat, a lakcímkártyákat)

A személyes beiratkozás időpontja: 2021. április 19.-én (8 órától 14 óráig) és 20.-án (13 órától 17 óráig).

Elérhetőségek:

Tel: 0689/351020

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8595 Kup, Fő utca 76.

Kup, 2021. április 12.

Balázs Ildikó

Intézményvezető

Az óvoda felvételi körzete: Kup

 
 Tisztelt Szülők!

A Kormány a koronavírus járvány 3. hullámának megfékezése miatt újabb vészhelyzeti intézkedésről döntött. Az EMMI 17/2021 (III.5.) határozatával a következő intézkedéseket hozta:
„Az Óvodában 2021. március 8.-ától rendkívüli szünetet rendelek el. A rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021 április 7.
Ez a rendelkezés 18/ 2021 (III. 6.) EMMI határozatával módosult:
„Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a rendkívüli intézkedések fő oka a járvány terjedésének megakadályozása, …. a gyermekfelügyeletet valóban csak a legszükségesebb esetben, különösen a munkavégzés vagy a védekezésben való részvétel miatt vegyék igénybe.”
A fentiek értelmében igényüket e-mail-ben jelezhetik (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), az igénybevétel előtt egy nappal 11 óráig (az étkezés biztosítása miatt).
(A felmerülő gyermekfelügyeleti igények a Fenntartóval történő egyeztetés után, megszervezésre kerül.)

Kup, 2021. március 7.

Tisztelettel:

Balázs Ildikó
Óvodavezető 


 

Szombaton folytatódik az agrárcenzus

Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákat

Azonnal közölhető!

Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók. A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérő, teljes körű, országos felvételből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását alapjaiban befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a mezőgazdaságban dolgozók kiemelt érdeke. A felmérés első szakasza – amelyben online lehetett kitölteni a kérdőívet – június 5. és 30. között volt.

Agrárcenzust tízévente hajtanak végre a világ minden táján, az Európai Unió tagállamaiban erre 2019 ősze és 2021 tavasza között kerül sor. A KSH az idei összeírás során megkeres minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi felmérések, illetve az adminisztratív nyilvántartások alapján értékesítési céllal végezhetnek termelést, továbbá valamennyi mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetet. A népszámlálások után a második legtöbb embert érintő felmérés hazánkban, összesen mintegy 750 ezer címen valósul meg.

A felmérésben a KSH adatokat kér többek között a növénytermesztési jellemzőkről, állatállományról, a mezőgazdaságban dolgozókról, illetve a gazdaságok egy részétől az épületekről, trágyázási módszerekről, továbbá a hazai információigényeket figyelembe véve az agrárdigitalizációról is. Így az összegyűjtött adatok széleskörű elemzési lehetőséget biztosítanak majd.

„A következő évek hazai és EU-s támogatási és egyéb agrárszakmai döntéseihez szükségesek a pontos információk, így minden gazdálkodónak érdeke fűződik a kitöltéshez. Az adatok összesített formában, nyilvánosan is elérhetők lesznek, amelyek a gazdák döntéseit is segíthetik” – mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.

Az összeírás két hullámban valósul meg: június 5–30-a között az érintettek egy része online felületen tölthette ki a kérdőívet, szeptember 19. és november 22. között pedig az agrárcenzus kérdéseire összeírók segítségével válaszolhatnak azok, akik nem vettek részt a felvétel nyári szakaszában. A maszkot viselő összeírók szigorúan ügyelnek a közösségi távolságtartás szabályainak betartására, a rendszeres kézfertőtlenítő használatára és az érintésmentes kommunikációra.

Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára a válaszadás kötelező. Az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat csak összesítve, név nélkül publikálja.

Az elektronikus adatgyűjtés és a pontos adatszolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az agrárcenzus előzetes adatait már 2021 tavaszán megjelentesse a KSH. A részletes, településszintű adatok 2021 végén válnak hozzáférhetővé.

További információ az Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági összeírásról a következő linken érhető el: http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

 

 


 

Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2020.” központi munkaerőpiaci program indításáról - Letölthető PDF


 


FELHÍVÁS!

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a jelenleg elrendelt veszélyhelyzetben az otthonukban élő fogyatékos személyek és családtagjaik részére szükség esetén támogatást nyújtunk.

Kérjük segítségnyújtási kérelmét az alábbi telefonszámon jelezze:

06 20 219 9270

 


 

Kup page 001

Kup idősek bejelentése (letölthető pdf)


Hirdetmény

Kup községben az önkormányzat képviselő-testülete 2019. évben a civil szervezetek részére az alábbi támogatásokat nyújtotta:

Rákóczi Szövetség (Budapest Szász Károly u. 1.) 50.000 Ft
Országos Mentőszolgálat Alapítvány (Budapest, Királyhágó u.70.)      15.000 Ft
Magyar Légimentő Szolgálat (Budaőrs Légimentő út 8.) 15.000 Ft

 


 

Hirdetmény

A 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán,

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán készült jegyzőkönyvek

2019. október 16-án 16.00 óráig

a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban

munkaidőben (hétfő-szerdáig 8.30 -16.00 óráig) megtekinthetők.

 

Kissné Szántó Mária
HVI vezető

 


KUP Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja

a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 


 

Kup Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján

pályázatot hirdet a

Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda

(8595 Kup Fő utca 76.)

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás betöltésére

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. 08.01. napjától 2024. 07.31. napjáig szól.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírás a www. kozigallas.hu linken tekinthető meg.

 


Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8597 Ganna, Fő utca 52.A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:A jegyző akadályoztatása esetén a jegyző helyettesítése. A jegyző által meghatározott feladatok ellátása.Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3Jogállás, illetmény és juttatások:A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • önkormányzati igazgatásban szerzett - - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burghardt Ferenc nyújt, a 06-30-3802312 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8596 Pápakovácsi, Fő utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Pk 164/2019., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 • Elektronikus úton Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. oldalon keresztül.vagy
 • Személyesen: Kissné Szántó Mária, Veszprém megye, 8596 Pápakovácsi, Fő utca 19. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:Kup, Nóráp, Ganna, Döbrönte, Bakonypölöske községek polgármestereinek egyetértésével Pápakovácsi község polgármestere dönt a jegyző javaslatának figyelembevételével

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. május 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.papakovacsi.hu - 2019. április 15.
 • www.ganna.hu - 2019. április 15.

 

 


 

HIRDETMÉNY

Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda

Értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a 2019/20. Nevelési év során betölti a 3.- illetve 2,5. életévét.

A 2019/20. Nevelési évre az óvodai beíratás időpontja

Április 29. (hétfő) és április 30. (kedd) 8-16 óráig.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy beiratkozáskor feltétlenül hozzák magukkal:

 • Beíratandó gyermeket
 • A gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímkártyát
 • A szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosítót és lakcímkártyát
 • (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet20.)
 • A gyermek TAJ kártyáját
 • A gyermek anyakönyvi kivonatát

Elérhetőségek:

8595 Kup, Fő utca 76.

Tel.: 06-89-351-020

Kup, 2019.04.02.

Balázs Ildikó
óvodavezető

 


 

 

BŐVEBBEN - a pályázati anyag letöltése (PDF)

 


 

 

BŐVEBBEN - a pályázati anyag letöltése (PDF)

 


 

A 2019/2020. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete a
http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/ee/15000/VJH_1_2019_sz_hivatalvezet%C5%91i_rendelkez%C3%A9s.pdf
internetes oldalon megtekinthető.
Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhat.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Pápai Járási Hivatala

 

 


 

Pápakovácsi község Helyi Választási Iroda
8596 Pápakovácsi Fő utca 19.
Tel/fax: 36/89-351-008
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szám: 87- /2019. Tárgy: Kup község Önkormányzat
Képviselő-testület tagjainak száma.

1/2019.(02.05.) HVI Vezetői Határozat

Pápakovácsi község Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény ( továbbiakban Övjt.) 4.§. b.) pontja és a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban: Ve.) 306.§. (2) bekezdésében kapott hatáskörömben eljárva Kup község Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak meghatározása tárgyában meghoztam az alábbi

H a t á r o z a t o t:

K u p községben megválasztható képviselők számát a község lakosságszáma alapján 4 főben határozom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon a Pápakovácsi Helyi Választási Irodánál (8596 Pápakovácsi Fő utca 19. e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) benyújtott kifogással lehet élni, amelynek elbírálása a választási iroda mellett működő HVB hatáskörébe tartozik. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. február 14. napján 16 óráig megérkezzen.

I n d o k o l á s:

Az Övjt. 3. §-a és a Ve. 306.§.(2) bekezdése szerint az önkormányzat képviselő-testület tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-i lakosságszáma alapján az Övjt. 4.§. b.) pontja szerint kell meghatározni.

Az NVR Körzetesítés Modul Magyarország településszerkezet/települések menüje alatt és a Lekérdezések/Megye települései lista alapján Kup község lakosságszáma 2019. január 1-jén 469 fő volt.

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 210. §-a biztosítja.
A határozat közzétételének módja: Községi Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve, Kup Önkormányzat honlapján – www.kup.hu) kihirdetve.

Pápakovácsi 2019. február 11.

Kissné Szántó Mária
HVI vezető

 


IRÁNYTŰ - iskolaválasztáshoz letöltése

 


 

TULAJDONOSI ÉRTESÍTŐ

Tisztelt Cím!

Alulírott Bialosinszki Ferenc, mint a Bakonyi Fakitermelő Bt Ügyvezetője (az EON hivatalos beszállítója), ez úton szeretném Önöket értesíteni, hogy:

Cégünk a Bakonyi Fakitermelő Bt az E. ON Áramhálózati Zrt megbízásából élet- és vagyonvédelmi okok miatt gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat végez el az Ön(ök) területén, áthaladó kis- és középfeszültségű hálózatokon. A gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt hálózatain végezzük, a Villamos Energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. energiatörvény 124§, 133§, 137 § által biztosított törvényi rendeletek szerint, és a villamosmű biztonsági övezetről rendelkező 2/2013 (I.22.) NGM rendelet alapján.

A gallyazási munkálatok közérdekű munkálatok, a munka megkezdése élet- és vagyonvédelmi okokból történik, így munkálatokat 2019. február 11.-től megkezdjük.

Amennyiben észrevételeik lennének, kérem, forduljanak az EON Áramhálózati Zrt területileg illetékes területgazdájához, illetve a

Bakonyi Fakitermelő Bt-hez 06 30 267 9094

Ügyintéző: Horváthné H. Krisztina +36-30-990-63-76; +36-70-908-63-01

Levelezési cím: 8439 Sikátor Ady Endre utca 2.

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Megértésüket és segítségüket előre is köszönöm.

Kelt: Sikátor, 2019. február 1.

Bialosinszki Ferenc
Ügyvezető

 


 


 

 


 

Közérdekű közlemény

"A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében.
A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre.
A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon.
A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek, amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár.
A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál.
A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok kereti között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.
Kérjük a lakosság megértését!"

 

  

 

Hirdetmény

Kup község önkormányzata állást hirdet:

Német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Érdeklődni és jelentkezni a 06/30- 901-0278-as telefonszámon, munkanapokon 13.00h-19.00h-ig Hiér Judit polgármesternél lehet.

 

 


Hirdetmény

Kup község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2017. (XI.22.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a honlapon az „önkormányzati rendeletek” menüben megtalálható.

A támogatás iránti igényt legkésőbb 2017. november 30-ig lehet benyújtani a rendelet mellékletében szereplő kérelem nyomtatványon, (a kérelem letölthető a hirdetmény mellékletéből is) csatolva az előírt igazolásokat.
A benyújtási határidő jogvesztő, a kérelemnek és mellékleteinek határidőben történő beérkezése esetén bírálja el a kérelmet a képviselő-testület.

Tájékoztatom, hogy a rendeletben szereplő „öregségi nyugdíjminimum” összege jelenleg 28.500 Ft.

 

Kérelem letöltése itt!

 


 


Kérdőív

MILYENNEK LÁTOM A TELEPÜLÉST, AHOL ÉLEK?

Szeretnénk, ha segítene véleményével az Településarculati Kézikönyv elkészítésében. A kitöltés természetesen névtelen, az adatokat titkosan kezeljük, a válaszadás önkéntes.

Kérjük, hogy a kitöltés során jelölje meg az Önnek megfelelő választ, akár többet is! A mellékelt dokumentumot letöltés után e-mailben, csatolmányként tudja eljuttatni hozzánk a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, vagy kinyomtatva leadhatja a polgármesteri hivatalban is.

 

KÉRDŐÍV LETÖLTÉSE


 

 2017.06.13. 

M E G H Í V Ó

Kup Község Önkormányzata

2017. június 19-én (hétfőn) 17.00 órakor

a kultúrházban

lakossági fórumot tart.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerint a településeknek a településképi rendeletüket a településképi arculati kézikönyvre alapozva kell elkészíteni 2017. október 1-ig.
A tervezési munka koordinálására Kup Község Önkormányzata a ProArch Építész Stúdiót kérte fel.
A lakossági fórumon a létrehozandó dokumentumok bemutatása, a lakosság aktív részvételi lehetőségének ismertetése történik.
(A mellékelt kérdőív a létrehozandó dokumentumok elkészítéséhez nyújt segítséget, a kitöltött kérdőívet leadhatja a fórumon, vagy eljuttathatja Kissné Bolla Melindához legkésőbb 2017. július 21-ig.)

Kup 2017. június 12.

Hiér Judit
polgármester


 


F E L H Í V Á S

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik. A szabadterületi tüzek megakadályozására vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani. A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tilos! Kerti növényi hulladék égetésre csak ott van lehetőség, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi.
A kirándulóknak fontos tudnia, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet. Ha befejezték a szabadtéri sütés-főzést, vagy a kerti hulladék égetését, akkor a tüzet minden esetben oltsák el vízzel és takarják le földdel. A dohányzók pedig minden esetben oltsák el az égő cigarettacsikket, mert az is könnyen tüzet okozhat.

 • Belterületen csak ott szabad kerti növényi hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
 • Ha az önkormányzatnak nincs a kerti növényi hulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.
 • A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
 • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
 • Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

 2016.09.07. 

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás

 

Részletek


 2016.08.18. 

PÁLYÁZATOK!!!

Kup Község Önkormányzatának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA óvodapedagógus/német nemzetiségi óvodapedagógus valamint óvodavezetői (magasabb vezetői) állások betöltésére

 Bővebben 

Go to top