Kedves Pácienseink!

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy 2023 december 22-ig az igénybe vett és látványosan szép eredményt ígérő fogfehérítésre, egyedi 20%-os kedvezményt adunk Önöknek!
A fogkőleszedés természetesen térítésmentes Önöknek, de a fog esetleges elvesztése miatt kiemelten fontos a rendszeres kezelés.

A két ünnep között nem vagyunk nyitva, legközelebbi rendelésünk január 2-án 14 órától-20 óráig lesz.

Köszönjük, hogy idén is minket választottak és nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk Önöknek és kedves családjuknak!

GB Dental csapata

 

 


Hirdetmény igazgatási szünet elrendeléséről

A különleges jogállásu szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI törvény és a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján

Pápakovácsi, Kup, Nóráp, Bakonypölöske, Ganna, Döbrönte Önkormányzatok képviselő-testülete a

 

Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalnál (valamint a Hivatal Gannai Kirendeltségén)

 

2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig

téli igazgatási szünetet rendel el.

Az igazgatási szünet alatt a Hivatalok zárva tartanak, az ügyfélfogadás szünetel.

Sürgős, halasztást nem tűrő anyakönyvi ügyekben a Hivatal anyakönyvvezetői telefonos ügyeletet tartanak az alábbiak szerint:

2023. december 27-én 8-10 óráig 06/30/278-1154

2023. december 28-án és december 29-én 8-10 óráig a 06/30/152-7497 telefonszámon.

Az igazgatási szünet időtartama alatt az azonnali ügyintézés a sürgős, halasztást nem tűrő anyakönyvi ügyeket kivéve nem lehetséges, azonban valamennyi tárgykörben kérelem továbbra is folyamatosan benyújtható ügyfélkapun keresztül illetőleg postai úton.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal a feladatait nem látja el, az ügyfélfogadás nem működik, a különböző jogszabályok által meghatározott határidők nyugszanak.

2024. január 2-től a Hivatal a megszokott munkarendben működik.

Köszönjük szíves megértésüket.

Kissné Szántó Mária

jegyző

 


KUP Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja

a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 


Hirdetmény

A mellékelt – Bakonypölöske, Döbrönte, Ganna, Kup, Nóráp, Pápakovácsi összevont településrendezési tervének véleményezése megkezdődött.

A dokumentációt véleményezésre közzéteszem.

Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (VI.30.) önkormányzat rendelet alapján - az abban meghatározott módon - a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül észrevételt tehet.

Varga Imre
polgármester

  

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023-24-es nevelési évre,

a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvodában,

az óvodás korú gyermekek beíratása az alábbi időpontokban és helyszínen lesz:

2023.05.02. (kedd) 8.00-14.00

2023.05.03. (szerda) 8.00-16.00

Kup, Fő u.76. 1. emelet

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata / a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,  lakcímkártya, TAJ - kártya
 • a szülő (gondviselő) saját személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat
 • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet esetén az erről szóló határozat
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányok.

Az a gyermek, aki 2023. augusztus 31.-ig betölti harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, 2023. szeptember 1. napjától köteles az óvodai nevelésben – napi négy órában – részt venni!

Felvehető, az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermekek felvételéről a beiratkozás utolsó napját követő 30 munkanapon belül hoz döntést az intézmény vezetője.

Az óvoda vezetője

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.

A határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő a döntés ellen fellebbezést (eljárást megindító kérelmet) nyújthat be az óvodavezetőnél.

A 2023. évben 3. életévét betöltő gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

A szülő kérelmére az engedélyező szerv a gyermek negyedik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. (köznevelési törvény 8. § 2) bekezdés)

Az a szülő, akinek gyermeke az óvodai nevelés részvételére még nem kötelezett, gyermeke felvételét az év folyamán is kérheti.

Év közben beiratkozni a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 8595 Kup, Fő u.76. címen lehet.

Kup, 2023.03.30.

Laczkó Lászlóné sk.

óvodavezető

 

 


 

Általános iskolai felvételi körzetek kijelölése - PápaiTK 2023 - 2024 (PDF)

 


 Álláshirdetés TK/174/00302-2/2023.

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

PÁPAI TANKERÜLETI KÖZPONT

Kastély Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Intézményvezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

BŐVEBBEN - a pályázati anyag letöltése (PDF)

 


 

Adathalászok hálójában

Ne adja meg bankkártyája adatait ismeretleneknek!

Az elmúlt napokban több olyan bejelentés is érkezett a rendőrségre, melyek alapján a sértettek bankkártyájuk adatait adták meg a csalóknak, akik nagyobb összegeket húztak le a bankszámláikról.
Egy 42 éves pápai lakos kapott egy e-mail üzenetet, amit egy közüzemi szolgáltató jellegzetes logójával és aláírásával láttak el. Az üzenet szerint a fogyasztónak 1340 forint díjtartozását tartják nyilván. Az e-mailben volt egy csatolt link is, amire rákattintva javasolták a tartozás rendezését. A sértettet ez a link egy banki felületre megtévesztésig hasonló oldalra navigálta, ahol megadta bankkártyának adatait a fizetéshez. Ezt követően azonban egy olyan SMS értesítést kapott, miszerint bankkártyáját hozzárendelték egy népszerű fizetésközvetítő rendszerhez, majd később már a bankkártya letiltásáról érkezett üzenet. Ezután a sértett felvette a kapcsolatot a bankjával, ahol arról tájékoztatták, hogy a kártyájával Szaúd-Arábiában hajtottak végre vásárlást 55 ezer forint értékben, de ezen túlmenően több sikertelen vásárlást is kezdeményeztek százezres nagyságrendben, amik azonban a kártya zárolása miatt már nem teljesültek.

Egy 33 éves Sümeghez közeli kistelepülésen élő férfi egy internetes hirdetésre jelentkezett, majd onnan egy linket kapott vissza, melyben a bankkártyájának az adatait kellett rögzíteni. A sértett megadta azokat, majd az elkövető a bankszámlájáról 1,5 millió forintot emelt le.

A személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. Ha ezek illetéktelen személyek részére hozzáférhetővé válnak, komoly anyagi károkat is okozhatnak. A bűnözők megtévesztő telefonhívások, e-mailek és közösségi oldalakon keresztül küldött üzenetek segítségével próbálnak meg hozzájutni a felhasználók adataihoz.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy

 • Bankkártyájának adatait semmilyen körülmények között ne adja ki idegennek!
 • A kártya hátoldalán található CVC kód megadását a hivatalos ügyintézés során sem kérhetik, ugyanakkor ennek ismeretében illetéktelenek online tranzakciókat tudnak végrehajtani a bankkártya nélkül is.
 • Amennyiben pénzügyi vagy egyéb szolgáltatóval online ügyintézést folytat, javasoljuk, hogy azt az érintett hivatalos, megbízható forrásából telepített applikációján keresztül végezze el.
 • Ha mégis bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

  

 


 


 TÁJÉKOZTATÁS
a 2022. évi népszámlálásról

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
2022. október 1. és november 28. között Magyarország
területén népszámlálást tart. A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk

életét érintő adatgyűjtése.
Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról,
demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról,

iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről.

A
népszámlálás eredményes lebonyolításában kiemelkedő szerepet játszanak az adatfelvételt
végrehajtó
számlálóbiztosok. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok
munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától. 

FELHÍVÁS!

 


 

 


 

 


 

Hirdetmény

A mellékelt – Bakonypölöske, Döbrönte, Ganna, Kup, Nóráp, Pápakovácsi összevont településrendezési tervének kidolgozása megkezdődik. A dokumentumot véleményezésre közzéteszem.

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VI.30.) önkormányzat rendelet alapján - az abban meghatározott módon - a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül észrevételt tehet.

Varga Imre sk.
polgármester

(Melléklet: előzetes egyeztetési anyag)

 


 

FELHÍVÁS

Tisztelt Lakók!

A rendkívüli kánikulai időjárás miatt a Pápai Vízmű Zrt vízbázisán működő berendezések maximális kapacitással működnek.
Kérjük felhasználóinkat, hogy az alapvető ivóvízigények biztosíthatósága érdekében spóroljanak az ivóvíz felhasználásával, ezért a vezetékes ivóvíz
rendszerről

NE LOCSOLJANAK,

NE MOSSANAK GÉPJÁRMŰVEKET,

NE TÖLTSÉK MEDENCÉIKET!

TILOS A TŰZCSAPOKRÓL VIZET VÉTELEZNI!

 

Együttműködésüket köszönjük!

Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.

 


Otthona nyáron is legyen biztonságban!

A Pápai Rendőrkapitányság óvatosságra inti az ingatlan tulajdonosokat a nyári vakáció alatt.

Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat immár harmadik éve szervezi meg a nyári szünetre való készülődést kihasználva az „Európai Vagyonvédelmi Napot” 2022. június 15-én. A tagállamokon átívelő kezdeményezés célja, hogy az iskolai évzárók után, de még a nyaralások megkezdése előtt felhívja a figyelmet az otthonbiztonságra, valamint azokra a módszerekre, eszközökre, praktikákra, amelyekkel megóvhatjuk értékeinket. Annak érdekében, hogy a nyáron is biztonságban tudhassa otthonát, kérjük, fogadja meg az alábbi tanácsokat!

Ne értesítse a világot arról, hogy elutazott!

A szabadságunk alatt készült képeket és az élményeinket ráérünk hazaékezésünk után megosztani. A közösségi média egyébként is komoly veszélyt jelent manapság. Anyagi helyzetünkről vagy napi rutinunkról egyaránt tudomást szerezhetnek a követőink. Túl sok információ közlésével sebezhetővé tesszük családunkat.

Találjon egy megbízható embert!

Ha elutazunk, kérjünk meg egy barátot, egy családtagot, egy szomszédot, hogy időnként ellenőrizze az otthonunkat! Ürítse a postaládánkat, távolítsa el az ajtóra tűzött értesítőket, nyisson ki néhány ablakot, húzza fel a redőnyöket néhány órára. Háza vagy lakása nem szúr szemet a bűnözőknek, mozgás van körülötte, azaz nincsenek egyértelmű jelei annak, hogy Ön éppen huzamosabb időre elutazott.

Modern technológia

Aki szeretné tökélyre fejleszteni lakása védettségét, annak a távfelügyelethez bekötött riasztó a legjobb barátja. Hasznosak a különféle nyitásérzékelő riasztók, az időzíthető kapcsolók, amelyek az Ön távollétében felkapcsolják a villanyt vagy bekapcsolják a rádiót. Manapság már a biztonsági kamerák képét akár okostelefonjáról is ellenőrizheti, a lehetőségek rendkívül sokfélék.

Mit tehetünk még?

A betörők elsősorban a készpénzt és az ékszereket keresik. Könnyen megtalálják a lakásban elrejtett értékeket, az idejük azonban szűkös. Ha a falba vagy a padlóhoz rögzített, jó minőségű széf-ben tartjuk értékeinket, azok szinte biztosan megmenekülnek, ha betörők dúlják fel otthonunkat.

Bővebb információ: https://hazorzo.bunmegelozes.info

 


 


 

Legjobb gondoskodás gyermekéről a Start-számlán elhelyezett, kiemelt kamatozású Babakötvény

Start-számlát 2012 októberétől kizárólag a Magyar Államkincstárban lehet nyitni, és az állam által a gyermek számára biztosított 42.500 forintos életkezdési támogatást a Kincstár automatikusan Babakötvénybe fekteti. Az itt elhelyezett összeg kiemelt, az inflációt meghaladó mértékű kamatozással gyarapodik a gyermek nagykorúvá válásáig. A Kincstárban eddig körülbelül 273 ezer gyermek részére nyitottak Start-számlát, a Babakötvény-állomány összege eléri a 157 milliárd forintot.

A kincstári Start-számlák száma évről évre emelkedik; 2022-ben az éves állami támogatási összeg növelése, valamint a kiemelt, idén 8,1%-os kamatozás a gyermekeknek szánt megtakarítást még kedvezőbb megtakarítási formává tette.

Start-számlát nemcsak újszülöttek, kisgyermekek részére érdemes nyitni, hanem a gyermek bármely életkorában megnyitható, és bárki bármekkora összeget befizethet rá díjmentesen.

 A Start-számlán található, Babakötvénybe érkező befizetések nemcsak a mindenkori infláció mértékével, hanem 3%-os kamatprémiummal is növekednek.

 A Start-számlára a befizetések után járó korábbi 10%-os állami támogatás maximumát is megemelte a kormány 2022-ben: már évi 12 ezer forint (a korábbi 6 ezer forint helyett). A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek esetében 24 ezer forint lett (12 ezer forint helyett).

Sok gyermeknek még letéti számlán maradt az életkezdési támogatása, amelyhez nem jár a Start-számlán vezetett Babakötvény megtakarításhoz tartozó éves állami támogatás, emiatt a 42.500 forint csupán a mindenkori infláció mértékével kamatozik.

A két számla közötti különbséget az alábbi grafika szemlélteti.

Hol lehet megnyitni?

Start-számlát nyitni biztonságosan és gyorsan a Kincstár állampapír-forgalmazási ügyfélszolgálatain (országosan 19 állampénztári irodában, 3 állampapír-forgalmazó kirendeltségen és 53 állampapír-forgalmazási, -értékesítési ponton) személyesen, ezenkívül online az Ügyfélkapun, a http://www.magyarorszag.hu oldalon is lehet.

Az ügyfélszolgálatok részletes listája itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/

Start-számla nyitásával március 31-ig Babakötvényre váltható nyereményutalványt nyerhet!

Aki 2022. március 31-ig nyit Start-számlát, és legalább 100.000 forintot fizet Babakötvénybe, 100.000 forint értékű Babakötvényre váltható nyereményutalványt nyerhet.

A nyereményjátékban azok az ügyfeleink is részt vehetnek, akik a már korábban megnyitott Start-számlájukra, a meglévő babakötvényes megtakarításukhoz fizetnek be 100.000 forintot.

Sorsolás: 2022. április 19.

További részletek: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/nagyosszegu-nyeremenyek-allampapirral-babakotvennyel

 


Pályázat

 

Kup község Önkormányzata közművelődési szakképzettséggel rendelkező munkatársat keres, napi 4 órás foglalkoztatásban.

Érdeklődni Varga Imre polgármesternél lehet a 06-20-219-9270 telefonszámon.

A pályázatot írásban kell benyújtani, mellékelve a szakképzettséget igazoló dokumentumokat.

Határidő: 2022. február 25.

A pályázatot Önkormányzat 8595 Kup Fő utca 76. címre lehet benyújtani.

Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 


Hirdetmény

Kup község polgármestere tájékoztatja a lakosságot, hogy Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletét módosítja.

A rendelet megalkotásának szükségességét a jogszabályi változások, illetve a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény indokolja.

Fenti törvény módosítása értelmében önkormányzati hatósági ügyként a polgármester helyett az önkormányzatok képviselő-testületeinek hatáskörébe került a településképi bejelentési eljárás, településképi véleményezési eljárás és településképi kötelezési eljárás, mely hatáskört a képviselő-testület átruházhatja a polgármesterre, ebben az esetben a döntéssel szemben a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletében az átruházásról nem történt rendelkezés, ezért vált szükségessé a rendelet módosítása.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29. §-a, valamint a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Önkormányzati rendelet) döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól.

A Kormányrendelet 43/A. §-ában, valamint az Önkormányzati rendeletben leírtak alapján felhívom Kup község közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakosság, valamint a község területén működő civil- és gazdálkodó szervezetek, intézmények, vallási közösségek figyelmét, hogy a módosítással kapcsolatban véleményeket, észrevételeket tehetnek.

Tájékoztatjuk, hogy észrevételeiket, véleményeiket elektronikus úton 2021. december 9-ig a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre lehet benyújtani.

A fenti leírtaknak megfelelően a módosítás tervezete megtekinthető Pápakovácsi önkormányzat honlapján (www.kup.hu), illetve kifüggesztésre került Pápakovácsi község hirdetőtábláján 2021. november 18-tól 2021. december 9-ig.

Rendelet-tervezet letöltése (PDF)

 


KUP Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja

a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 


 

Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda Kup

OM: 201748

Beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással kapcsolatban megjelent 19/2010.(III.10) EMMI határozat értelmében nem szükséges a szülőknek személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is beiratkozhat (e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

A beiratkozáshoz szükséges adatok a következők:

 • gyermek neve,
 • születési hely, idő,
 • állandó/ideiglenes lakcím,
 • TAJ száma,
 • állampolgársága,
 • édesanya neve (születési is),
 • telefonszáma,
 • édesapa neve,
 • telefonszáma

A szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.

(gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványokat, a lakcímkártyákat)

A személyes beiratkozás időpontja: 2021. április 19.-én (8 órától 14 óráig) és 20.-án (13 órától 17 óráig).

Elérhetőségek:

Tel: 0689/351020

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8595 Kup, Fő utca 76.

Kup, 2021. április 12.

Balázs Ildikó

Intézményvezető

Az óvoda felvételi körzete: Kup

 
 Tisztelt Szülők!

A Kormány a koronavírus járvány 3. hullámának megfékezése miatt újabb vészhelyzeti intézkedésről döntött. Az EMMI 17/2021 (III.5.) határozatával a következő intézkedéseket hozta:
„Az Óvodában 2021. március 8.-ától rendkívüli szünetet rendelek el. A rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021 április 7.
Ez a rendelkezés 18/ 2021 (III. 6.) EMMI határozatával módosult:
„Tekintettel ugyanakkor arra, hogy a rendkívüli intézkedések fő oka a járvány terjedésének megakadályozása, …. a gyermekfelügyeletet valóban csak a legszükségesebb esetben, különösen a munkavégzés vagy a védekezésben való részvétel miatt vegyék igénybe.”
A fentiek értelmében igényüket e-mail-ben jelezhetik (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), az igénybevétel előtt egy nappal 11 óráig (az étkezés biztosítása miatt).
(A felmerülő gyermekfelügyeleti igények a Fenntartóval történő egyeztetés után, megszervezésre kerül.)

Kup, 2021. március 7.

Tisztelettel:

Balázs Ildikó
Óvodavezető 


 

Szombaton folytatódik az agrárcenzus

Szeptember 19. és november 22. között összeírók keresik fel a gazdákat

Azonnal közölhető!

Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók. A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérő, teljes körű, országos felvételből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását alapjaiban befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a mezőgazdaságban dolgozók kiemelt érdeke. A felmérés első szakasza – amelyben online lehetett kitölteni a kérdőívet – június 5. és 30. között volt.

Agrárcenzust tízévente hajtanak végre a világ minden táján, az Európai Unió tagállamaiban erre 2019 ősze és 2021 tavasza között kerül sor. A KSH az idei összeírás során megkeres minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi felmérések, illetve az adminisztratív nyilvántartások alapján értékesítési céllal végezhetnek termelést, továbbá valamennyi mezőgazdasági tevékenységet végző gazdasági szervezetet. A népszámlálások után a második legtöbb embert érintő felmérés hazánkban, összesen mintegy 750 ezer címen valósul meg.

A felmérésben a KSH adatokat kér többek között a növénytermesztési jellemzőkről, állatállományról, a mezőgazdaságban dolgozókról, illetve a gazdaságok egy részétől az épületekről, trágyázási módszerekről, továbbá a hazai információigényeket figyelembe véve az agrárdigitalizációról is. Így az összegyűjtött adatok széleskörű elemzési lehetőséget biztosítanak majd.

„A következő évek hazai és EU-s támogatási és egyéb agrárszakmai döntéseihez szükségesek a pontos információk, így minden gazdálkodónak érdeke fűződik a kitöltéshez. Az adatok összesített formában, nyilvánosan is elérhetők lesznek, amelyek a gazdák döntéseit is segíthetik” – mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.

Az összeírás két hullámban valósul meg: június 5–30-a között az érintettek egy része online felületen tölthette ki a kérdőívet, szeptember 19. és november 22. között pedig az agrárcenzus kérdéseire összeírók segítségével válaszolhatnak azok, akik nem vettek részt a felvétel nyári szakaszában. A maszkot viselő összeírók szigorúan ügyelnek a közösségi távolságtartás szabályainak betartására, a rendszeres kézfertőtlenítő használatára és az érintésmentes kommunikációra.

Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára a válaszadás kötelező. Az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat csak összesítve, név nélkül publikálja.

Az elektronikus adatgyűjtés és a pontos adatszolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az agrárcenzus előzetes adatait már 2021 tavaszán megjelentesse a KSH. A részletes, településszintű adatok 2021 végén válnak hozzáférhetővé.

További információ az Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági összeírásról a következő linken érhető el: http://www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

 

 


 

Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2020.” központi munkaerőpiaci program indításáról - Letölthető PDF


 


FELHÍVÁS!

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a jelenleg elrendelt veszélyhelyzetben az otthonukban élő fogyatékos személyek és családtagjaik részére szükség esetén támogatást nyújtunk.

Kérjük segítségnyújtási kérelmét az alábbi telefonszámon jelezze:

06 20 219 9270

 


 

Kup page 001

Kup idősek bejelentése (letölthető pdf)


Hirdetmény

Kup községben az önkormányzat képviselő-testülete 2019. évben a civil szervezetek részére az alábbi támogatásokat nyújtotta:

Rákóczi Szövetség (Budapest Szász Károly u. 1.) 50.000 Ft
Országos Mentőszolgálat Alapítvány (Budapest, Királyhágó u.70.)      15.000 Ft
Magyar Légimentő Szolgálat (Budaőrs Légimentő út 8.) 15.000 Ft

 


 

Hirdetmény

A 2019. október 13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán,

valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán készült jegyzőkönyvek

2019. október 16-án 16.00 óráig

a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban

munkaidőben (hétfő-szerdáig 8.30 -16.00 óráig) megtekinthetők.

 

Kissné Szántó Mária
HVI vezető

 


KUP Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja

a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

 

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 


 

Kup Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján

pályázatot hirdet a

Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda

(8595 Kup Fő utca 76.)

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás betöltésére

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. 08.01. napjától 2024. 07.31. napjáig szól.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírás a www. kozigallas.hu linken tekinthető meg.

 


Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8597 Ganna, Fő utca 52.A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:A jegyző akadályoztatása esetén a jegyző helyettesítése. A jegyző által meghatározott feladatok ellátása.Az irányítása alá tartozó személyek száma: 3Jogállás, illetmény és juttatások:A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • önkormányzati igazgatásban szerzett - - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. május 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burghardt Ferenc nyújt, a 06-30-3802312 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8596 Pápakovácsi, Fő utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Pk 164/2019., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 • Elektronikus úton Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. oldalon keresztül.vagy
 • Személyesen: Kissné Szántó Mária, Veszprém megye, 8596 Pápakovácsi, Fő utca 19. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:Kup, Nóráp, Ganna, Döbrönte, Bakonypölöske községek polgármestereinek egyetértésével Pápakovácsi község polgármestere dönt a jegyző javaslatának figyelembevételével

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. május 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.papakovacsi.hu - 2019. április 15.
 • www.ganna.hu - 2019. április 15.

 

 


 

HIRDETMÉNY

Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda

Értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a 2019/20. Nevelési év során betölti a 3.- illetve 2,5. életévét.

A 2019/20. Nevelési évre az óvodai beíratás időpontja

Április 29. (hétfő) és április 30. (kedd) 8-16 óráig.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy beiratkozáskor feltétlenül hozzák magukkal:

 • Beíratandó gyermeket
 • A gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímkártyát
 • A szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosítót és lakcímkártyát
 • (20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet20.)
 • A gyermek TAJ kártyáját
 • A gyermek anyakönyvi kivonatát

Elérhetőségek:

8595 Kup, Fő utca 76.

Tel.: 06-89-351-020

Kup, 2019.04.02.

Balázs Ildikó
óvodavezető

 


 

 

BŐVEBBEN - a pályázati anyag letöltése (PDF)

 


 

 

BŐVEBBEN - a pályázati anyag letöltése (PDF)

 


 

A 2019/2020. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete a
http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/ee/15000/VJH_1_2019_sz_hivatalvezet%C5%91i_rendelkez%C3%A9s.pdf
internetes oldalon megtekinthető.
Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhat.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Pápai Járási Hivatala

 

 


 

Pápakovácsi község Helyi Választási Iroda
8596 Pápakovácsi Fő utca 19.
Tel/fax: 36/89-351-008
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szám: 87- /2019. Tárgy: Kup község Önkormányzat
Képviselő-testület tagjainak száma.

1/2019.(02.05.) HVI Vezetői Határozat

Pápakovácsi község Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010.évi L. törvény ( továbbiakban Övjt.) 4.§. b.) pontja és a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény ( továbbiakban: Ve.) 306.§. (2) bekezdésében kapott hatáskörömben eljárva Kup község Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak meghatározása tárgyában meghoztam az alábbi

H a t á r o z a t o t:

K u p községben megválasztható képviselők számát a község lakosságszáma alapján 4 főben határozom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon a Pápakovácsi Helyi Választási Irodánál (8596 Pápakovácsi Fő utca 19. e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) benyújtott kifogással lehet élni, amelynek elbírálása a választási iroda mellett működő HVB hatáskörébe tartozik. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. február 14. napján 16 óráig megérkezzen.

I n d o k o l á s:

Az Övjt. 3. §-a és a Ve. 306.§.(2) bekezdése szerint az önkormányzat képviselő-testület tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-i lakosságszáma alapján az Övjt. 4.§. b.) pontja szerint kell meghatározni.

Az NVR Körzetesítés Modul Magyarország településszerkezet/települések menüje alatt és a Lekérdezések/Megye települései lista alapján Kup község lakosságszáma 2019. január 1-jén 469 fő volt.

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 210. §-a biztosítja.
A határozat közzétételének módja: Községi Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve, Kup Önkormányzat honlapján – www.kup.hu) kihirdetve.

Pápakovácsi 2019. február 11.

Kissné Szántó Mária
HVI vezető

 


IRÁNYTŰ - iskolaválasztáshoz letöltése

 


 

TULAJDONOSI ÉRTESÍTŐ

Tisztelt Cím!

Alulírott Bialosinszki Ferenc, mint a Bakonyi Fakitermelő Bt Ügyvezetője (az EON hivatalos beszállítója), ez úton szeretném Önöket értesíteni, hogy:

Cégünk a Bakonyi Fakitermelő Bt az E. ON Áramhálózati Zrt megbízásából élet- és vagyonvédelmi okok miatt gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat végez el az Ön(ök) területén, áthaladó kis- és középfeszültségű hálózatokon. A gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat az EON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt hálózatain végezzük, a Villamos Energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. energiatörvény 124§, 133§, 137 § által biztosított törvényi rendeletek szerint, és a villamosmű biztonsági övezetről rendelkező 2/2013 (I.22.) NGM rendelet alapján.

A gallyazási munkálatok közérdekű munkálatok, a munka megkezdése élet- és vagyonvédelmi okokból történik, így munkálatokat 2019. február 11.-től megkezdjük.

Amennyiben észrevételeik lennének, kérem, forduljanak az EON Áramhálózati Zrt területileg illetékes területgazdájához, illetve a

Bakonyi Fakitermelő Bt-hez 06 30 267 9094

Ügyintéző: Horváthné H. Krisztina +36-30-990-63-76; +36-70-908-63-01

Levelezési cím: 8439 Sikátor Ady Endre utca 2.

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Megértésüket és segítségüket előre is köszönöm.

Kelt: Sikátor, 2019. február 1.

Bialosinszki Ferenc
Ügyvezető

 


 


 

 


 

Közérdekű közlemény

"A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében.
A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre.
A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon.
A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek, amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár.
A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál.
A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok kereti között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.
Kérjük a lakosság megértését!"

 

  

 

Hirdetmény

Kup község önkormányzata állást hirdet:

Német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Érdeklődni és jelentkezni a 06/30- 901-0278-as telefonszámon, munkanapokon 13.00h-19.00h-ig Hiér Judit polgármesternél lehet.

 

 


Hirdetmény

Kup község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 12/2017. (XI.22.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a honlapon az „önkormányzati rendeletek” menüben megtalálható.

A támogatás iránti igényt legkésőbb 2017. november 30-ig lehet benyújtani a rendelet mellékletében szereplő kérelem nyomtatványon, (a kérelem letölthető a hirdetmény mellékletéből is) csatolva az előírt igazolásokat.
A benyújtási határidő jogvesztő, a kérelemnek és mellékleteinek határidőben történő beérkezése esetén bírálja el a kérelmet a képviselő-testület.

Tájékoztatom, hogy a rendeletben szereplő „öregségi nyugdíjminimum” összege jelenleg 28.500 Ft.

 

Kérelem letöltése itt!

 


 


Kérdőív

MILYENNEK LÁTOM A TELEPÜLÉST, AHOL ÉLEK?

Szeretnénk, ha segítene véleményével az Településarculati Kézikönyv elkészítésében. A kitöltés természetesen névtelen, az adatokat titkosan kezeljük, a válaszadás önkéntes.

Kérjük, hogy a kitöltés során jelölje meg az Önnek megfelelő választ, akár többet is! A mellékelt dokumentumot letöltés után e-mailben, csatolmányként tudja eljuttatni hozzánk a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, vagy kinyomtatva leadhatja a polgármesteri hivatalban is.

 

KÉRDŐÍV LETÖLTÉSE


 

 2017.06.13. 

M E G H Í V Ó

Kup Község Önkormányzata

2017. június 19-én (hétfőn) 17.00 órakor

a kultúrházban

lakossági fórumot tart.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerint a településeknek a településképi rendeletüket a településképi arculati kézikönyvre alapozva kell elkészíteni 2017. október 1-ig.
A tervezési munka koordinálására Kup Község Önkormányzata a ProArch Építész Stúdiót kérte fel.
A lakossági fórumon a létrehozandó dokumentumok bemutatása, a lakosság aktív részvételi lehetőségének ismertetése történik.
(A mellékelt kérdőív a létrehozandó dokumentumok elkészítéséhez nyújt segítséget, a kitöltött kérdőívet leadhatja a fórumon, vagy eljuttathatja Kissné Bolla Melindához legkésőbb 2017. július 21-ig.)

Kup 2017. június 12.

Hiér Judit
polgármester


 


F E L H Í V Á S

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik. A szabadterületi tüzek megakadályozására vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani. A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tilos! Kerti növényi hulladék égetésre csak ott van lehetőség, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi.
A kirándulóknak fontos tudnia, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet. Ha befejezték a szabadtéri sütés-főzést, vagy a kerti hulladék égetését, akkor a tüzet minden esetben oltsák el vízzel és takarják le földdel. A dohányzók pedig minden esetben oltsák el az égő cigarettacsikket, mert az is könnyen tüzet okozhat.

 • Belterületen csak ott szabad kerti növényi hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni.
 • Ha az önkormányzatnak nincs a kerti növényi hulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.
 • A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
 • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
 • Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 

 2016.09.07. 

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás

 

Részletek


 2016.08.18. 

PÁLYÁZATOK!!!

Kup Község Önkormányzatának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA óvodapedagógus/német nemzetiségi óvodapedagógus valamint óvodavezetői (magasabb vezetői) állások betöltésére

 Bővebben 

Go to top